Brexit сложи край на мечтите на британците за слънчев живот в Испания

На 31 март изтича преходния период и визите за пътувания между ЕС и Великобритания се завръщат